• Telefoon +31 850 479 450
  • info@delockerfabriek.nl
  • Nieuweweg 240 6603 BV Wijchen

Overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen verwerken op grote schaal persoonsgegevens, zoals financiële gegevens, medische gegevens of gebruikersgegevens. Daarbij hoort een adequate bescherming van en passende omgang met persoonsgegevens omdat niet iedereen alles over je hoeft te weten. Mensen hebben recht op privacy. Dat geldt ook voor de gebruikers van lockers. De Lockerfabriek heeft i.s.m. Vecos daarom passende waarborgen in haar dienstverlening geïntegreerd. Het systeem van Vecos voldoet aan de belangrijke principes die ook dwingend worden voorgeschreven door de nieuwe privacywetgeving die per mei 2018 van toepassing is.